ISTQB®CERTIFIED TESTER FOUNDATION LEVEL (CTFL)    
  CERTIFIED TESTERS LIST    
 
4321 CTFL Certified Tester
 
Related Links
- About ISTQB® CTFL
- ISTQB® Examination Info.
- Become a Training Provider
- Contact Us
EXAMS LOCATION

Software Engineering Competence Center (SECC) , Smart Village, ITIDA Premises Building B121, Cairo-Alexandria Desert Road, EgyptView Larger Map
 
 
 
[Page 12 of 96]
 
Name
Certification No.
Date
 
Ahmed Nasser Ibrahim
190514025
24  May,  2019
 
Basma Hassan Gomaa
190514026
24  May,  2019
 
Aliaa Shoukry Gamal
190514002
24  May,  2019
 
Mahmoud Emad El-Din Sayed
190514030
24  May,  2019
 
Omnia Ashraf Adly
190512037
24  May,  2019
 
Merna Makram Mohamed
190514032
24  May,  2019
 
Mohamed Elshamy
190514033
24  May,  2019
 
Salma Ahmed Aboulhasan
190514036
24  May,  2019
 
Shady Saber Saber
190514038
24  May,  2019
 
Yasmin Ateya Saeed
190514039
24  May,  2019
 
Ahmed Adel Shehab
190515001
24  May,  2019
 
Amr Khaled Mohamed Morsy
190515006
24  May,  2019
 
Esraa Salama El Nomrousy
190514027
24  May,  2019
 
Ahmed Abdelfatah Sherif
190512024
24  May,  2019
 
Samira Medhat Youssef
190514037
24  May,  2019
 
Germin Medhat Ibrahim
190515011
24  May,  2019
 
Ahmed Hassan Salama
190512001
24  May,  2019
 
Amira Hassan
190512005
24  May,  2019
 
Bola Atef Abdo
190512006
24  May,  2019
 
Dalia Ashraf Shaheeen
190512007
24  May,  2019
 
Gamal Said Ismail Elgarf
190512009
24  May,  2019
 
Hebah Abdulaziz Abdulmawla
190512010
24  May,  2019
 
Mahmoud Ahmed Abdelbaky
190512011
24  May,  2019
 
Muhamed Hammad
190512012
24  May,  2019
 
Rehab Medhat Nasr Eldeen
190512015
24  May,  2019
 
Alia Mohamed Mokhtar
190513001
24  May,  2019
 
Abdullah Mostafa Habib
190512022
24  May,  2019
 
Yasmine Hesham Mostafa
190513010
24  May,  2019
 
Hany Mohamed Abd El-Halim
190512027
24  May,  2019
 
Kholoud Ahmed Hamdy
190512030
24  May,  2019
 
Mai Ramadan Ali
190512031
24  May,  2019
 
Marim Mohamed Abdulqawi
190512032
24  May,  2019
 
Mohamed Elmoataz Suliman
190512034
24  May,  2019
 
Nader El Sayed Mohamed
190512035
24  May,  2019
 
Shady Yousef Nasry
190512038
24  May,  2019
 
Khaled Fayez Abdelmotaleb
190513004
24  May,  2019
 
Mohamed Hassan Basiony
190513005
24  May,  2019
 
Muhammad Ibrahim Abbas Ahmed Abdelrahman
190513007
24  May,  2019
 
Sarah Emil Assad
190513008
24  May,  2019
 
Sahar Fathy Abdel Wahab
190512016
24  May,  2019
 
Mohamed Ahmed Salem
190521013
24  May,  2019
 
Arig Kamal Mahmoud Ali
190516027
24  May,  2019
 
Aya Elsayed Elsayed
190516028
24  May,  2019
 
Aya Mohamed Abulazm
190516029
24  May,  2019
 
Ehab Samir Elnaggar
190516030
24  May,  2019
 
[Page 12 of 96]